Sol-Gel

 

Bakers har en en lång erfarenhet med Sol-Gel. Sol-Gel kallas ofta för keramiska eller nano-beläggningar.

Namnet Sol-Gel kommer av tillverkningsprocessen. 
Nanopartiklar är dispergerade i en en vätska "Sol". (Ett exempel på en "Sol" är bläck till en bläckstråleskrivare där kolpartiklar är dispergerade i en vätska.) 
I processen binds partiklarna till varandra i en geleartad tredimensionell struktur, en "Gel"

Vid den efterföljande härdningen blir Gelen solid och får sina slutliga egenskaper.

Dessa beläggningar har unika egenskaper, beroende på vilken man använder kan man få egenskaper som:

- högtemperaturbeständighet

- extremt tunn beläggning

- transparens

- nonstick 

- korrosionsskydd