Bakers Coating

Bakers Coating är ett affärsområde inom Bakers AB

 

Bakers AB är Nordens ledande leverantör av utrustning till bagerier. En strategiskt viktig produktgrupp är behandlade formar och bakplåtar. Utifrån det behovet har vi byggt upp en bred kompetens kring ytbehandling både för livsmedelsindustri och andra industriella tillämpningar.

Vi erbjuder både nybehandling av produkter och ombehandling. Vid ombehandling avlägsnas den gamla beläggningen och hanteras på ett miljömässigt riktigt sätt och ny beläggning appliceras.

Vi har idag två anläggningar:

- En automatiserad linje för beläggning av mindre produkter och detaljer.
- En manuell avdelning för hantering av enstaka specialobjekt. Vi har möjlighet att hantera föremål upp till 6x2x2 meter. 

Båda anläggningarna finns i Lessebo.