Kontakta oss

Expert på ytbeläggningar 

Välkommen till Bakers Coating – en ledande aktör inom ytbeläggningar. Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa beläggningstjänster som skyddar, förstärker, förskönar och förbättrar en rad olika ytor.

Hög autmatiseringsgrad och certifierad produktion hos Bakers Coating i Lassebo.

Bakers Coatings miljöarbete: Vi följer strikt alla miljölagar och arbetar aktivt för att minska och förebygga föroreningar genom användning av miljövänliga metoder och tekniker. 

Bild från vår moderna anläggning där vi tar emot legoarbeten inom ytbeläggning.

 

 
 
 
Personal som belägger för hand

Manuell ytbeläggning av platta ytor t.ex.för korrossionsskydd eller non stick.

Våra samarbetspartners

Logotyp och länk till Whitford som levererar högklassiga lösningar för ytbehandlingar inom industrin.
Logotyp och länk till vår leverantör Otto Chemie.
Logotyp och länk till vår leverantör Wacker som bland annat förser oss med silikon-lösningar.
Logotyp och länk till vår leverantör Chemours- som bland annat förser oss med Teflon TM
Logotyp och länk till vår leverantör ILAG som förser oss med beläggningar som Ilafon och Ceralon.
Logotyp och länk till vår leverantör Solway.