Nonstick

 

 

Inte bara stekpannor...

Beläggningar med nonstickegenskaper förknippas framför allt med produkter för bakning och matlagning. 
Inom övrig industri används nonstickbeläggning t ex för gjutformar, blandningsutrustning mm. 


Den belagda ytan blir såväl vatten- som fettavvisande (hydrofob resp oleofob). 

En non-stickbeläggning ger en smörjfri yta, eller reducerar behovet av fett eller annat smörjmedel i väsentlig grad.

En nonstickbeläggning  kan också hindra uppbyggnad av t ex smuts, sot eller is från behandlade ytor.

Nonstick skall inte förväxlas med lågfriktion. Det är två olika egenskaper, även om de är närbesläktade och flera nonstickbeläggningar även ger låg friktion. Nonstick eller release handlar om hur lätt eller svårt det är för ett ämne att fastna på en behandlad yta, medan friktionen avser hur lätt två ytor rör sig mot varandra.

 

PTFE - Polytetrafluoreten

Beläggningar av PTFE kombinerar extremt låg friktionskoeffecient med hög nonstick-effekt.

PTFE finns i en stor mängd varianter där olika egenskaper optimeras för aktuell applikation. Vissa PTFE-beläggningar kan användas i kontinuerlig drift i upp till 290°C.

 

PTFE läggs i ett till tre skikt. Dessa sintras i temperaturer 200 - 430°C.

 

FEP - Fluoretenpropylen

FEP har bra nonstick-egenskaper och mycket låg friktionskoeffecient. Den klarar temperaturer upp till 205°C kontinuerligt. Tack vare att det är en porfri beläggning så den exeptionellt bra beständighet mot kemikalier.
Beläggningen har ett brett användningsområde inom såväl traditionell industri som livsmedelsproduktion.

 

FEP beläggs alltid med en underliggande primer och därefter med ett eller flera skikt FEP beroende på applikation. Sintras i allmänhet i temperaturer 360-400°C. FEP finns både som dispersion och pulver.

 

PFA - Perfluoralkoxy

PFA har en relativt bra tålighet mot nötning. Bra nonstickegenskaper och kemikaliebeständighet.

Beläggningen klarar temperaturer upp till 260°C kontinuerligt. 

PFA beläggs alltid med en primer och därefter ett eller flera skikt PFA. Sintras i temperatur 360-415°C.

 

SOL-GEL Coatings

Sol-gel kallas ofta för keramisk beläggning eller nano-beläggning. Beläggningen har hög nonstick-effekt och den färdiga beläggningen klarar upp till 450°C arbetstemperatur.

En stor fördel med beläggningen är att den härdas vid max 280°C