Lågfriktion

 

 

Beläggningarna har till uppgift att skapa  torra glidytor med så liten friktion som möjligt. Den låga friktionen kan t ex minska eneriförbrukning, värmeutveckling och förslitning av material. 

 

PTFE - Polytetrafluoreten

För lågfriktionsbeläggningar arbetar vi famför allt med olika varianter av PTFE.

De kombinerar en mycket låg friktionskoeffecient med goda släppegenskaper.
Det finns PTFE-beläggningar som klarar kontinuerliga arbetstemperaturer upp till 290°C.

PTFE har ett stort användningsområde inom industrimiljö t ex svetsbackar, glidskenor, gängor mm

 

PTFE läggs i ett till tre skikt och sintras därefter i temperatur 200-430°C

 

PTFE, är ett lågfriktionsmaterial, med mycket god kemikalietålighet och värmebeständighet. Ren PTFE kan blandas med andra material för att uppnå ändamålsspecifika egenskaper (se lista nedan).

 

PTFE - Tillhör med sina utomordentliga och speciella egenskaper de intressantaste plastmaterialen.

 

PTFE - Är det mest kemikaliebeständiga av alla kända plastmaterial. Åldras ej och påverkas ej av UV-ljus.

 

PTFE - Har ett brett temperaturområde, -200°C till +260°C vilket möjliggör djupfrysning och sterilisering.

 

PTFE - Har den lägsta friktionskoefficienten av alla kända fasta material. Anmärkningsvärt är att den är nästan lika låg statiskt som dynamiskt.