Ombehandling

 

Även beläggningar med lång livslängd slits. Vi har ofta möjlighet att ombehandla befintliga detaljer. 

Den gamla slitna beläggningen avlägsnas och ytorna ombehandlas med ny beläggning.

 

Det är ett resursbesparande och kostnadseffektivt alternativ till att byta ut slitna detaljer eller plåtar.