Livsmedelsindustri och storkök

 

 

Inom livsmedelsindustrin används i hög grad nonstickbehandlade komponenter för att underlätta rengöring, skapa en bättre produktionsmiljö och inte minst höja kvaliteten på det färdiga livsmedlet. 

Stekpannor, kokkärl och bakplåtar är naturliga tillämpningar av smörjfria beläggningar. Men även tidigare i beredningsprocessen så tillför ytbehandlade detaljer och ytor många fördelar.  

Olika livsmedel och processer kräver olika beläggningar för optimalt resultat. Proteinrika produkter kan kräva en annan beläggning än en stärkelsebaserad, ytor i kyl- och frysmiljö kanske inte ska ha samma beläggning som på en bakplåt som skall användas i upp till 260°C.

Gemensamt är att alla ytor som skall komma i direktkontakt med livsmedel måste uppfylla högt ställda krav på säkerhet. Våra beläggningar för livsmedel uppfyller givetvis gällande normer.

Vår största marknad är bageribranchen där våra beläggningar används på plåtar och formar i såväl industribagerier som i mer hantverksmässig produktion.

Förutom formar och plåtar belägger vi produktionsutrustning som trattar, rundrivare, koner mm.

För storköksmiljö belägger vi kantiner och stekbleck som rationaliserar produktionen genom att möjliggöra produktion av stora volymer med bibehållen kvalitet på kortare tid.